Chính sách bảo mật

Học viện quốc tế Asahi thiết lập chính sách bảo mật thông tin cá nhân một cách triệt để với phương châm bảo hộ thông tin cá nhân để đảm bảo về sự riêng tư của tất cả học viên và đối tác theo như dười đây.

Quản lý thông tin cá nhân

Để duy trì chính sách bảo mật thông tin cá nhân luôn trong tình trạng mới nhất, chính xác nhất và để phòng tránh việc truy cập trái phép, mất, hư hại, làm giả, rò rỉ đối với thông tin cá nhân, chúng tôi sử dụng những biện pháp cần thiết như quản lý chặt chẽ trong việc đào tạo nhân viên, trang bị chế tài quản lý, duy trì hệ thống an ninh và tiến hành nghiêm ngặt thực thi đối sách an toàn cho việc bảo vệ thông tin cá nhân

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng

Thông tin cá nhân mà công ty chúng tôi thu thập nhằm mục đích để gửi tư liệu, thư điện tử, Liên hệ, hướng dẫn nghiệp vụ, và những thông tin liên lạc khác từ công ty

Nghiêm cấm việc cung cấp, công khai thông tin cá nhân tới bên thứ ba

Học viện quốc tế Asahi quản lý thông tin cá nhân một cách thích hợp, ngoại trừ một trong số những trường hợp có liên quan dưới đây thì sẽ không công khai thông tin cá nhân tới bên thứ ba

  • • Trường hợp có sự đồng ý của khách hàng
  • • Trường hợp được sự ủy thác của nhà trường đối với người có chuyên môn để tiến hành làm các dịch vụ theo nguyện vọng của khách hàng
  • • Trường hợp cần thiết công khai dựa trên pháp lệnh

Đối sách an toàn cho thông tin cá nhân

Sử dụng đối sách toàn diện cho sự bảo mật để đảm bảo tính an toàn và tính chính xác đối với thông tin cá nhân

Xác nhận nhân chủ

Trong trường hợp khách hàng có nguyện vọng xóa hay sửa chữa thông tin, nhà trường sẽ đối ứng sau khi xác nhận thông tin bên phía khách hàng một cách đầy đủ

Sự kiểm tra lại và tuân thủ những quy phạm của pháp luật

Học viện quốc tế Asahi sử dụng thông tin cá nhân dựa theo pháp luật quy định của nhật bản, ngoài ra chúng tôi đang nỗ lực để cải thiện và xem xét lại một cách phù hợp nội dung của chính sách

Liên hệ

Những câu hỏi liên quan đến chính sách bảo mật thông tin xin vui lòng liên lạc trực tiếp theo địa chỉ dưới đây
Học viện quốc tế Asahi Tokyo
Số hòm thư 110-0015 Tokyoto Taitoku Higashi Ueno 3-12-11